HLASUJ A VYHRAJ 3x Huawei!

Doporučujeme!

HLASUJ A VYHRAJ 3x Huawei
Princip soutěže je jednoduchý a šanci na výhru má každý!
Termín konání soutěže je od 7.12.2018 do 28.2.2019.

Stručně... jak soutěžit o 3x Huawei?

1 HLASUJ pro ONLINESHOP.cz v anketě SHOP ROKU 2018

2 POTVRĎ své hlasování ve svém e-mailu

3 PŘEPOŠLI potvrzený email na shoproku@onlineshop.cz společně s vlastním tipem do naší soutěže:
Tipni si celkový počet kusů zboží skladem v ONLINESHOP.cz k 5.3.2019 ve 23:59:59.


Podrobný návod... Pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o Huawei“

PREAMBULE

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže.

Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Dokument může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu organizátora.

1. Organizátor

Společnost SHOP TRADING s.r.o., IČO: 24717509, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 168462 (dále jen „organizátor“), který provozuje internetový obchod www.onlineshop.cz (dále jen „ONLINESHOP.cz“)

2. Název akce

„Soutěž o Huawei“ dále jen „soutěž“.

3. Doba trvání

Od 7. prosince 2018 do 28. února 2019 včetně (dále jen „soutěžní období“).

4. Místo konání

Soutěž probíhá na celém území České republiky.

5. Pro koho je soutěž určena, podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s výjimkou osob, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry. 

6. Pravidla soutěže

Účastník se může soutěže zúčastnit tak, že v soutěžním období a v místě konání soutěže:

 1. bude hlasovat pro ONLINESHOP.cz na webových stránkách shoproku.cz, a
 2. přepošle potvrzující e-mail o hlasování spolu s odpovědí na tipovací otázku „Kolik kusů veškerého zboží bude ke dni 5. března 2019 ve 23:59:59 skladem.“ na e-mailovou adresu shoproku@onlineshop.cz, a
 3. splní veškeré další podmínky soutěže stanovené těmito pravidly.

Odesláním soutěžního emailu uděluje soutěžící účastník organizátorovi soutěže souhlas se zpracování svých osobních údajů v rámci soutěže (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zákon na ochranu osobních údajů ve znění pozdějších předpisů) a zároveň potvrzuje souhlas s pravidly soutěže.

Jeden účastník může být zařazen do soutěže několikrát, podmínkou je, aby vždy hlasoval z jiné e-mailové adresy.

7. Výhra a určení výherce

V soutěži vyhrává ten, jehož tip na tipovací otázku bude nejblíže skutečnosti. V případě, že nastane shoda dvou a více vítězných odpovědí, vyhrává vždy dříve zaslaná odpověď.

V soutěži se hraje o tři (3) mobilní telefony značky Huawei.

 • První soutěžící s nejpřesnějším tipem vyhrává mobilní telefon Huawei Mate 20 Pro.
 • Druhý soutěžící, se stejným, ale později zaslaným nejpřesnějším tipem, nebo druhým nejpřesnějším tipem, vyhrává mobilní telefon Huawei Nova 3.
 • Třetí soutěžící, se stejným, ale později zaslaným nejpřesnějším tipem nebo druhým nejpřesnějším tipem, ale později zaslaným, nebo třetím nejpřesnějším tipem, vyhrává mobilní telefon Huawei Nova 3i.

Organizátor si vyhrazuje právo na ověření účastníka. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude vybrán náhradní výherce, který byl druhý v pořadí. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Pro oznámení výhry použije organizátor soutěže emailovou adresu, kterou výherce uvedl ve své odpovědi. Výherce bude kontaktován nejpozději do 16. března 2019. Zároveň bude výhercovo jméno a příjmení uveřejněno na webové adrese www.onlineshop.cz, k čemuž výherce svou účastí v soutěži dává souhlas. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení e-mailu o výhře nebo odpovědí ze strany výherce. 

Výhra bude předána osobně zástupcem organizátora na předem domluveném místě a čase, popř. může být předána po domluvě s výhercem i jinak.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění hodnotě výhry.

Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady) ztrácí nárok na výhru.

Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za doručení výhry, za její poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. To neplatí v případě smluveného osobního předání výhry.

V případě jakýchkoli pochybností organizátora o řádném splnění soutěžních podmínek může být výherce pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li dodatečně zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat. 

V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít k jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení. 

Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

8. Zpracováním osobních údajů

Účastní v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů (zpravidla jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adrese, telefon) pro účely realizace této soutěže. Účelem zpracování osobních údajů je tak vedení této soutěže, její organizace, vyhodnocení a předání výhry. Osobní údaje budou zpracovávány pod dobu trvání soutěže a následujících 60 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání výhry. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem a zpracovatelem organizátor.

Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, a to v rozsahu jméno a příjmení a e-mail, zejména pak zasílání newsletteru. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

Účastník soutěže má dále práva dle článku 12 – 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže je oprávněn zpracovávat jako zpracovatel organizátor, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv organizátora, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník soutěže obrátit na organizátora, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a neúplnou adresu (obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

9.Závěrečné ustanovení:

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Účastník soutěže potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů do soutěže dle těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.

Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.onlineshop.cz.

 

V Praze dne 7. prosince 2018 

HLASUJ A VYHRAJ 3x Huawei!

Huawei Nova 3i Dual Sim, Iris Purple

Huawei Nova 3i   podobně jako Huawei nova 3 ohromí velkým FullView displejem druhé generace přes celou přední...

10 990 Kč

KOUPIT

SKLADEM 2-3 ks

Huawei Nova 3
Dual Sim, Blue

 • DOPRAVA
  ZDARMA

Za měsíc koupilo 6 zákazníků

Huawei Nova 3 Dual Sim, Blue

Huawei Nova 3 ohromí velkým FullView displejem druhé generace přes celou přední stranu telefonu. Displej s...

9 990 Kč

KOUPIT

SKLADEM 2-3 ks

Huawei Mate 20
Pro DS Twilight

 • DOPRAVA
  ZDARMA
 • + Dárek
Huawei Mate 20 Pro DS Twilight

Nejnovější Huawei Mate 20 Pro přichází s jedinečným vysoce výkonným procesorem Kirin 980 s podporou umělé...

24 990 Kč

KOUPIT

SKLADEM > 10 ks