Vnitřní oznamovací systém společnosti SHOP TRADING s.r.o.

Společnost SHOP TRADING s.r.o.  zřídila na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

SHOP TRADING s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.

SHOP TRADING s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro SHOP TRADING s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

 • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
 • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
 • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Příslušná osoba dle zákona o ochraně oznamovatelů

 • příslušná osoba: Pavlína Tauchmanová
 • tel.: +420 724 394 397
 • e-mail: ptauchmanova@onlineshop.cz
 • adresa: SHOP TRADING s. r. o., Komenského 63, 543 01 Vrchlabí

Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení můžete podat též prostřednictvím externího oznamovacího systému, zřizovanému Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Podání můžete podat:

 • prostřednictvím tohoto formuláře
 • e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz
 • na telefonním čísle: +420 221 997 840
 • osobně je možné podat oznámení pouze na základě žádosti