Aktivujte PREMIUM+ ZDARMA! 👉 Aktivační kód "AKCE12" 👈 Za poslední týden zákazníci v PREMIUM+ na každé objednávce průměrně ušetřili 895 Kč! 💸

Bazénová chemie Marimex Zazimovač 1 l

Kód: KOD-045-883

 • Za měsíc koupilo 6 zákazníků
CENA PRÁVĚ NYNÍ!

209 Kč

Ušetřete dalších 13 Kč

Skladem 2 ksKoupíte dnes, odešleme zítra dodáme do Vánoc

Osobní odběry ZDARMA

5,0
★★★★★

14 zákazníků hodnotilo

 • ★★★★★
  14 ×
 • ★★★★
 • ★★★
 • ★★
 • 200+ zákazníků již zakoupilo
 • 100 % zákazníků doporučuje

Máte vlastní zkušenost s tímto produktem?

Přidejte hodnocení

Informace o Marimex Zazimovač 1 l

Typ užitízazimovací
Určeníproti řasám
Bázechlorová

Přípravek pro zazimování bazénů, zpomaluje růst řas roustoucích při nízkých teplotách. Společně s trojnásobnou dávkou chloru se aplikuje na zimu již do částečně odpuštěného bazénu a pomáhá jej tak chránit během zimního období. Ušetří vám tak práci při jarním uvedení do nové sezóny.

Dávkování:

 • 1 l přípravku na 15 m3 (15 000l) vody dle tvrdosti
 • potřebné množství se zředí v umělohmotné nádobě v poměru 1:10, Nemíchat!
 • poté se přípravek vlije podél okraje do bazénu

Důležité upozornění:

 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku rukou
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P391 Uniklý produkt seberte
 • P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Rozměry výrobku:

Hmotnost (kg)1.000
Výška (cm)24.00
Šířka (cm)8.50
Hloubka (cm)8.50

Rozměry balení:

Hmotnost (kg)1.000
Výška (cm)24.00
Šířka (cm)8.50
Hloubka (cm)8.50
EAN8590517000614

Záruční doba: 24 měsíců

Přípravek Aquamar Zazimovač je ideální pro ošetření vody při zazimování bazénu.Významně zpomaluje růst řas.Konec pracného čištění bazénu před sezónou. Objem 1l.

Návody a dokumenty ke stažení

Popis výrobku a vyobrazení má pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje vlastnosti v průběhu výroby změnit bez předchozího upozornění a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat.